Społeczne Gimnazjum Specjalne „Otwartych Serc” powołane zostało 1 września 2012r.

Obejmuje III etap edukacji dzieci z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pracujemy w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w gimnazjum może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.